یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
 
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

نشریات

 بخش نشریات

 

مسئول بخش: خانم منیژه آذر
این بخش با دارا بودن نشریات فارسی و لاتین در موضوعات مختلف علمی و پژوهشی در گروه های آموزشی: ادبیات فارسی و علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم کشاورزی، علوم پزشکی، هنر و معماری؛ به اساتید، دانشجویان و دیگر مراجعین محترم که کار تحقیقی، ارجاعی و یا درسی دارند خدمات علمی و کتابخانه ای ارائه می دهد. 

هم اکنون حدود۴۶۰ نشریه فارسی و ۲۰ عنوان نشریه لاتین در این بخش موجود می باشد که طبق مقررات کتابخانه، امانت دادن نشریات و کتب مرجع ممنوع بوده و نشریات موجود با توجه به شماره سریال و سال انتشار هر سال یک بار با کیفیت مطلوب صحافی می شود.

 


اهم وظایف:

۱٫         تهیه فهرست نشریات ادواری فارسی و لاتین؛

۲٫      نظم­دهی و نگهداری نشریات ادواری؛

۳٫        سفارش نشریه چاپی در صورت نیاز

۴٫       اقدام برای صحافی نشریات در صورت نیاز؛

۵٫      اتخاذ تصمیم در خصوص مجلات با مشورت ریاست کتابخانه؛

۶٫       تعیین کمبودها و نقص نشریات و انعکاس برای اقدام لازم؛

۷٫       ارائه اطلاعات و  راهنمایی لازم به کاربران

۸٫     نظارت بر امور سالن نشریات

 ۹٫وجین نشریات

(در حال حاضر به علت وجود و گسترش پایگاههای اطلاعاتی مجلات داخلی و خارجی، و نیز لزوم تسریع اطلاع یابی و لزوم کاهش هزینه ها، بخش نشریات چاپی در کتابخانه ها خصوصا کتابخانه های دانشگاهی به سمت جایگزینی با پایگاهها و نشریات اکترونیکی پیش می رود)

شماره تلفن: داخلی ۵۷۹۶