یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
 
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

رویداد ها

لطفاً برای آگاهی از کارگاه ها، کلاس ها و همایش هایی که توسط کتابخانه برگزار خواهد شد این بخش را مرتباً بازبینی کنید.

مشتاق دیدار شما عزیزان در این برنامه های آموزشی  هستیم