یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
 
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

بخش امانت

 بخش امانت

 

مسئول بخش: خانم لیلا جوانی

یکی از بخش های مهم کتابخانه، بخش امانت است که شالوده کارهای فنی و عملی در این بخش به صورت امانت کتاب به مراجعین ارائه میگردد. رده بندی کتب بر اساس رده بندی کنگره بوده و  امانت دهی با سیستم حفاظتی RFID   بصورت اتوماسیون و با دستگاه بارکدخوان و سیستم کتابخانه بصورت نیمه باز می­باشد.

بخش امانت شامل واحد  جستجوی کامپیوتری می باشد که برای استفاده مراجعین جهت جستجوی منابع قرار داده شده است.

اهم وظایف:

۱-  پذیرش عضویت‌های جدیداعضای هیات علمی،دانشجویان وکارمندان جهت عضویت درکتابخانه ؛

۲- امانت کتب و سایر منابع کتابخانه: هریک از اعضا پس از جستجوی اطلاعات کتابشناختی کتاب‌ها از سیستم کامپیوتری کتابخانه، این اطلاعات را به کتابدار بخش امانت تحویل داده و کتابدار کتاب مربوطه را طبق ضوابط تعیین شده در آیین نامه بخش امانت به عضو تحویل می‌دهد؛

۳- تحویل گرفتن کتب امانتی و سایر منابع؛

۴- فایل نمودن کتب برگشتی در قفسه‌ها: بخش امانت پس از حذف کتاب‌های برگشتی از نام اعضا، کتاب‌ها را بر حسب شماره رده در جای مربوطه در قفسه قرار می‌دهد.

۵-قفسه خوانی و برطرف نمودن اشکالات موجود در کتب و مشخص نمودن مفقودی‌ها؛

۶- جدا نمودن کتاب‌های فرسوده جهت صحافی مجدد: کتاب‌های فرسوده از قفسه خارج شده و ابتدا اسامی آنها در فایلی ثبت شده وسپس برای صحافی ارسال می‌گردد.

۷- تسویه حساب اعضا: تسویه حساب اعضاء که بصورت اینترتی توسط خود دانشجوازطریق سایت گلستان صورت میگیرد، بدین صورت که مشخصات هر دانشجو که اقدام به تسویه کرده در سیستم بخش امانت  فعال میگردد و هر عضو در صورت داشتن بدهی و یا کتاب امانتی یا دیگر منابع…جهت رفع مشکل مذکور به بخش امانت مراجعه کرده ومسولین بخش با توجه به سابقه ثبت شده شخص در برنامه کتابخانه اقدام به تسویه حساب عضو می نماید.

۸- وجین منابع؛

۹- پیگیری و بررسی برگشت امانات و استفاده از مقررات دیرکرد ؛

۱۰- دریافت و تنظیم کتاب‌های فهرستنویسی شده و رفع مغایرت کتب ارسال شده با اطلاعات شبکه؛

۱۱-  بررسی نارسایی‌های گردش کتاب و ارائه پیشنهادات اصلاحی؛

۱۲- دریافت عناوین پیشنهادی همکاران و دانشجویان جهت خرید؛

۱۳- محافظت و نگهداری از منابع موجود و انجام تعمیرات جزئی؛

۱۴- راهنمایی مراجعین؛

 ۱۵- تهیه گزارش از تعداد مراجعین، تسویه حساب‌ها و عضویت‌های جدید در صورت نیاز؛

۱۶- راه اندازی کامپیوترهای بخش مراجعین و نگهداری و کنترل عملکرد آنها؛

۱۷٫ ثبت و تگ گذاری کتب بخش در سیستم حفاظتی کتابخانه (RFID)

کارکنان بخش: خانمها شیرپور، شجاعی، محمدی

شماره تلفن: داخلی ۵۷۹۳