یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
 
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

خدمات فنی

 بخش خدمات فنی

مسئول بخش: خانم سمیه رمضانی

کارشناس بخش: خانم زیبا حضرت قلی زاده

باتوجه به گسترش دانش و و ضرورت نظمبخشی به مجموعه ها و بازیابی سریع و آسانمنابع این بخش از سال ۱۳۷۸ بطور مستقل فعالیت خود را آغاز  نموده و به منظور توسعه و پیشرفت امور جاری کتابخانه،ازسال ۱۳۸۰ نرم افزار پارس آذرخش خریداری و مورد استفاده قرار داده استکه اطلاعات فهرستگان کتابخانه بصورت شبکه از داخل دانشگاه  و همچنین بیرون از دانشگاه از طریق پورتال کتابخانۀ دیجیتال قابل دسترسی می باشد.

اهم وظایف:

 1. آماده سازی کتابهای فارسی

(آماده سازی منابع شامل مراحل مختلف ممهمور نمودن منابع، ورود اطلاعات کامل کتابشناختی به نرم افزار کتابخانه، تهیه و چاپ برچسب ها و الصاق آنها به منابع)

 1. آماده سازی کتابهای لاتین
 2. آماده سازی پایان نامه ها
 3. آماده سازی طرحهای تحقیقاتی اساتید
 4. آماده سازی سی دی های همراه کتاب
 5. اعمال وجین کتاب­های از رده خارج شده یا گمشده در نرم افزار کتابخانه
 6. آماده سازی کتاب­های صحافی شده
 7. جایگزینی کتابهای گمشده
 8. اصلاح و الصاق مجدد بارکد و برچسب های مخدوش و گمشده
 9.  تهیه و ارائه گزارش های آماری و گزارش های عملکردی مربوط به منابع و مدارک چاپی موجود درخواستی
 10. فهرست نویسی بنیادی منابع در صورت لزوم
 11. آموزش دانشجویان همکار به عنوان کار دانشجویی
شماره تلفن: ۵۷۹۵