یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
 
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

تماس با ما

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک تحصیلی

محل خدمت

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن

مستقیم

آدرس رایانامه

منیژه آذر

رئیس اداره پشتیبانی کتابخانه

کارشناس ارشد

کتابداری و اطلاع رسانی

مسئول بخش سفارش وتامین پایگاه های اطلاعاتی وبخش اطلاع رسانی

۵۷۹۶

۰۴۵

۳۱۵۰۵۷۹۶

lib@uma.ac.ir

زیبا حضرتقلی زاده

رئیس اداره کتب و نشریات

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

کارشناس بخش خدمات فنی

۵۷۹۴

۰۴۵

۳۱۵۰۵۷۹۴

z.hazrat@yahoo.com

افسانه حیدری وند

کارشناس مسئول

کارشناس ارشد

کتابداری و اطلاع رسانی

مسئول بخش مرجع

۵۷۹۸

۰۴۵

۳۱۵۰۵۷۹۸

aheidarivand@uma.ac.ir

سمیه رمضانی

کارشناس

مسئول

کارشناس ارشد

کتابداری و اطلاع رسانی

مسئول بخش خدمات فنی

۵۷۹۵

۰۴۵

۳۱۵۰۵۷۹۵

ramazani.lib@gmail.com

لیلا جوانی کارشناس ارشد مشاوره مدرسه مسئول بخش امانت ۵۷۹۳

۰۴۵

۳۱۵۰۵۷۹۳

 

amanat@uma.ac.ir
شهلا  شیرپور کارشناس کارشناس کارشناس بخش امانت ۵۷۹۳

۰۴۵

۳۱۵۰۵۷۹۳

سکینه محمدی کوجنق کارشناس کارشناس کارشناس بخش امانت ۵۷۹۳

۰۴۵

۳۱۵۰۵۷۹۳

فریده علایی ملاباشی کتابخانۀ مرکزی