قوانین و ساعات کار کتابخانه قوانین و ساعات کار کتابخانه

  شنبه تا چهارشنبه :  

  7:45 صبح الی 15:45 بعد از ظهر

بخش امانت: 7:45 صبح الی 18 بعد از ظهر

بخش مرجع: در موارد لازم تا ساعت 17 بعد از ظهر 

 

.