تاریخچه کتابخانه مرکزی تاریخچه کتابخانه مرکزی

تاریخچۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه محقّق اردبیلی  

 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه محقّق اردبیلی در سال 1357 همزمان با تأسیس آموزشکدۀ کشاورزی اردبیل با مجموعه ای در حدود 5 هزار جلد  کتاب اهدایی دانشگاه تبریز تأسیس گردید. روند توسعۀ کتابخانه با توسعۀ آموزشکدۀ کشاورزی همراه بود تا این که با تبدیل آموزشکدۀ کشاورزی به مجتمع آموزش عالی اردبیل توسعۀ آن شتاب بیشتری گرفت و از سال 1369 با جذب کارشناسان رشتۀ کتابداری، کارهای فنّی و تخصّصی آن آغاز و به موازات آن مجموعۀ کتابخانه نیز از لحاظ کیفی افزایش یافت.

از سال 1375 با تبدیل مجتمع آموزش عالی به دانشگاه محقّق اردبیلی و افزایش رشته های تحصیلی، کتابخانۀ دانشگاه در مسير اصولي و با منطق هاي علمي گام برداشت و کار رده بندی و فهرست نویسی و نیز تأمین منابع فارسی و لاتین مورد نیاز رشته ها آغاز و در راستای همین فرآیند بخش های امانت، مرجع، نشریات و خدمات فنّی، که قبلاً به صورت متمرکز اداره می شدند، به صورت مجزّا به فعالیت خود ادامه دادند.

مدیریّت بهینۀ زیرساخت های فنّی، امنیّتی و شبکۀ کتابخانه مرکزی، مدیریّت بهینۀ منابع با تغییر برخی از فرآیندهای کتابخانه ای (خرید متمرکز برای کتابخانه های دانشگاه در سال های ۱۳۹6 و 1397) و خلق ارزش افزوده جهت بهسازی امور کتابخانه ها، یکپارچه سازی فعالیّت ها در سطح کتابخانۀ مرکزی و کتابخانۀ واحدهای تابعۀ دانشگاه، پورتال تعاملی با ویژگی های منحصر به فرد کتابخانه های هزارۀ سوّم مطابق با استانداردهای جهانی، مجموعه سازی، سازماندهی اطّلاعات، افزایش خرید پایگاه های اطّلاعاتی خارجی به صورت مستقیم و یا از طریق شرکت های واسطه، فراهم ساختن امکان دسترسی به جدیدترین مقالات ISIو Scopus، فراهم ساختن امکان دسترسی به مقالات خارجی بیش از 350 پایگاه علمی به صورت آفلاین و آنلاین، امکان دانلود خودکار مقالات به صورت شبانه روزی و 24 ساعته، راه اندازی نرم افزار همانند جوّی بین المللی برای ارزیابی و تشخیص سرقت علمی، خرید کتب هدفمند و کارآمد (با نظر خواهی از مدیران گروه های آموزشی و نمایندگان دانشجویان) و جلوگیری از خرید تکراری به خاطر سفارش و خرید یکپارچه، جلوگیری از هزینه های جانبی، ایجاد مجموعه ای قوی از منابع الکترونیکی، اجرای طرح های مختلف فرهنگی و کتاب خوانی، برپایی نمایشگاه های متعدّد کتاب، توسعه بخش های مختلف کتابخانه ای و ایجاد چندین بخش دیگر نظیر: بخش مجموعه سازی (ثبت و سفارش)، بخش سفارش و تأمین پایگاه های اطّلاعاتی، بخش اطّلاع رسانی و ... از جمله اقداماتی است که از نیمۀ دوّم سال ۱۳۹5 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه محقّق اردبیلی انجام گرفته است.

در حال حاضر کتابخانه مرکزی دانشگاه با داشتن افزون بر یکصد هزار نسخه کتب فارسی و لاتین چاپی، 8967 جلد کتب مرجع، 480 عنوان نشریّۀ چاپی و لاتین و بالغ بر 6002 طرح تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری یکی از بزرگ ترین، مجهّزترین و غنی ترین مراکز علمی شمال غرب کشور به شمار می آید.

ساختمان کتابخانۀ مرکزی دانشگاه محقّق اردبیلی با امکانات جدید و مدرن با یکصد میلیارد ریال اعتبار در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.